Regulamin

 

Niniejsza umowa reguluje korzystanie ze strony internetowej MrCutout i powiązanych z nią produkty. Jeśli szukasz podstawowych informacji nt MrCutout, sprawdź nasze FAQ

0. Definicje

→ Produkt: pliki cyfrowe, które mogą zawierać zdjęcia, obrazy i inne pliki. Produkty standardowe dostępne są dla każdego zarejestrowanego użytkownika. Produkty premium dostępne są wyłącznie dla klientów.

→ Użytkownik: każda osoba lub firma zarejestrowana na stronie www.mrcutout.com

→ Klient: każdy użytkownik, który uaktualnił swoje konto w oparciu o jedno z naszych Płatnych planów.

1. Ogólny

a) MrCutout oferuje swoje produkty wyłącznie w oparciu o poniższy Regulamin.

b) Wyjątki od poniższych warunków użytkowania muszą zostać potwierdzone przez MrCutout e-mailem.

c) MrCutout zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmiany niniejszej umowy w dowolnym momencie.

2. Rejestracja

a) Każdy może założyć konto w serwisie www.mrcutout.com, stając się użytkownikiem.

b) Zakładając konto użytkownik wyraża zgodę na dodanie danych, które podał w formularzu rejestracyjnym do bazy danych serwisu MrCutout.

c) Rejestrując się, użytkownik akceptuje poniższy Regulamin.

d) Dzięki rejestracji użytkownik może swobodnie korzystać ze zwykłych produktów znajdujących się w serwisie, w ramach limitu pobrań.

e) Kupując jeden z naszych Płatnych planów, użytkownik staje się klientem. Plany Cenowe dostępne są po zalogowaniu się na stronie www.mrcutout.com.

f) Klient może swobodnie korzystać z produktów zwykłych i premium, z poszanowaniem ich Plan cenowy oraz zasady legalności i własności intelektualnej.

g) Każdy użytkownik może posiadać jednocześnie tylko 1 bezpłatne konto. Wiele bezpłatnych kont należących do jednego użytkownika zostanie automatycznie zablokowanych.

h) Każdy Klient może korzystać z konta MrCutout na maksymalnie 2 urządzeniach.

3. Płatność i dostawa

a) Płatności na rzecz MrCutout dokonywane są za pośrednictwem platformy handlu cyfrowego Fastspring. Fastspring obsługuje wszystkie szczegóły postępu transakcji.

b) Płatności można dokonać zarówno za pomocą banku (karty kredytowe), jak i firm usługowych (PayPal).

c) Ceny podane w Planach Cenowych są cenami netto. W zależności od kraju, podczas realizacji transakcji do podanych cen mogą zostać doliczone dodatkowe podatki lokalne.

d) Faktura zostanie wystawiona i wysłana automatycznie poprzez link e-mail po potwierdzeniu płatności. (Znajdziesz go także w folderze swojego profilu: Moje konto -> Zamówienia).

e) Produkty MrCutout premium są udostępniane po potwierdzeniu płatności.

4. Zwroty i refundacje

a) Każdy zakup na MrCutout może zostać zwrócony w ciągu 60 dni od daty zakupu.

b) Zwrot środków nastąpi do MrCutout w ciągu 7 dni od złożenia oświadczenia zwrotnego przez Klienta. Przybycie zwrotu pieniędzy może zająć do 15 dni od jego otrzymania.

c) Po zakończeniu procesu zwrotu, dostęp do MrCutout produkty premium dobiegły końca. Po otrzymaniu zwrotu pieniędzy klient może zatrzymać zużyte produkty premium jedynie w już istniejących projektach. Dalsze korzystanie ze zwróconych produktów w przyszłych projektach jest nielegalne i będzie podstawą do podjęcia kroków prawnych.

5. Ochrona danych

a) MrCutout traktuje wszystkie dane klientów/użytkowników jako wysoce poufne.

b) MrCutout przetwarza dane klientów wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz okazjonalnego kontaktu z klientem/użytkownikiem. Firmy serwisowe (Bank, PayPal, Fastspring) zajmujące się realizacją zamówienia otrzymują dane Kupującego jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

c) MrCutout przekazuje dane naszym współpracownikom wyłącznie w celu uzyskania informacji zwrotnej od naszych użytkowników i klientów oraz w celu promowania i wspierania obsługi klienta.

6. Legalność i własność intelektualna

a) Wszystkie produkty na www.mrcutout.com są w 100% legalne.

b) Wszystkie produkty, w tym wycinanki, obrazy, organizacja i prezentacja wycinanek, które można znaleźć na stronie MrCutout.com są chronione jako własność MrCutout i/lub jego współpracowników przepisami prawa własności intelektualnej, w tym przepisami dotyczącymi praw autorskich, znaków towarowych, nazw handlowych, nazw domen internetowych i innych podobnych praw.

c) Wszystkie produkty mogą być używane zgodnie z regulaminem naszego serwisu Umowa licencyjna (punkt #7).

7. Umowa licencyjna

a) Po potwierdzeniu rejestracji i pobraniu wszelkich plików produktów (zarówno zwykłych, jak i premium) klient/użytkownik potwierdza ważność poniższej umowy.

b) Licencja na użytkowanie produktów MrCutout wydawane są użytkownikowi/klientowi w ramach rejestracji na stronie www.mrcutout.com.

c) Klient/użytkownik uzyskuje niewyłączną, niezbywalną licencję na korzystanie i modyfikowanie plików produktów zgodnie z warunkami określonymi w poniższych paragrafach.

d) Każdy klient/użytkownik może korzystać MrCutout produkty bez żadnych ograniczeń do:

  • Do użytku prywatnego, edukacyjnego lub komercyjnego.

  • Wizualizacje/rendery 3D przedstawiające architekturę, projektowanie krajobrazu, urbanistykę, aranżację wnętrz itp.

  • Sprzedaży obrazów wzbogaconych o produkty MrCutout

e) MrCutout produkty można przechowywać w już ukończonych projektach nawet po wygaśnięciu licencji subskrypcyjnej.

f) Pobrane produkty premium mogą być wykorzystywane przez Klienta w trakcie trwania subskrypcji i do 60 dni po jej zakończeniu.

g) Każdemu klientowi/użytkownikowi NIE wolno:

  • Sprzedawać lub rozpowszechniać za darmo produktów MrCutout zarówno w formie zmodyfikowanej, jak i niezmodyfikowanej (jako pakiet, clipart, motyw strony internetowej, zasoby grafiki cyfrowej itp.).

h) produkty NIE MOGĄ być używane (w żadnych okolicznościach) w produktach obscenicznych, pornograficznych, oszukańczych, oszczerczych, zniesławiających, naruszających prawa, niemoralnych lub nielegalnych lub łączonych z nimi. Zarówno użytkownik, jak i klient ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie skutki prawne takiego użycia.

i) Prawo do wykorzystania wizerunku

  • Na każdej podstronie produktu jest wyraźnie zaznaczone (jako „zgoda modela: tak”), czy osoba uwieczniona na zdjęciu podpisała formularz model release dla tego produktu, co oznacza, że MrCutout posiada zgodę modelki/modela na publikację jej/jego wizerunku.

  • Produkty, dla które MrCutout nie posiada podpisanego formularza model release, są również wyraźnie oznaczone na podstronie produktu (jako „zgoda modela: nie”) i zostały zanonimizowane, więc nie zawierają niczyjego wizerunku (nie można zidentyfikować osób na zdjęciach).

  • Ponieważ przepisy lokalne mogą znacznie się różnić, jeśli produkt nie posiada zgody modelu, zaleca się upewnienie się, że kontekst i metody publikacji są zgodne z lokalnym prawem.

8. Ciekawostki

a) Zabronione jest używanie jakichkolwiek specjalnych programów (spider, leecher) lub skryptów w celu automatycznego pobierania wielu produktów na MrCutout.com (użytkownik/klient próbujący masowo pobrać plik zostanie automatycznie zablokowany na stronie).

b) Zabrania się ingerencji w bezpieczeństwo lub innego rodzaju nadużywania, zakłócania, nadmiernego obciążania lub podejmowania prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do MrCutout stronie internetowej lub jakichkolwiek zasobach systemowych lub sieciach połączonych z tą witryną.

c) Serwis www.mrcutoutDomena .com jest oferowana w Internecie przez firmę Kapa Solutions Sp. z oo,
Budapesztańska 15/21, Gdańsk 80-288, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ (Gdańsk-Północ) w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), pod nr . KRS 8, NIP 0000583908, REGON 6040167614. Kapitał zakładowy 362883364 zł wpłacony w całości.